Vicus Houtwormbestrijding - Boktorbestrijding - Tapijtkeverbestrijding
HOUTWORM - BOKTOR - TAPIJTKEVERVakkundig

Effectieve bestrijding van larven van houtkevers die gangen boren in uw meubels, vloeren en overige houten objecten.
Alle houtsoorten worden hierbij aangetast, soms zelfs onherstelbaar! Belangrijk is om er op tijd bij te zijn zodat herstel
mogelijk is. Bij oppervlakkige tunnels ziet u houtstof / boormeel / molm, maar de larven verzwakken de hele constructie.Betaalbaar  

Schade is veelal te verhalen op een aansprakelijkheidsverzekering. Schade door uzelf of een gezinslid kunt u mogelijk
verhalen op uw inboedelverzekering, zeker als er een all-riskdekking geldt. De restauratieofferte is GRATIS bij het
doorgaan van de bestrijding/restauratie. Het vervoer is efficiënt en goedkoop, soms zelfs GRATIS binnen Nederland!


 
mail uw vraag of verzoek om een vrijblijvende prijsopgave houtwormbestrijding

vervoerskosten